Vagel

Vagel, en öm svullnad och rodnad i ögonlocket uppkommer p g a inflammation i eller kring en talgkörtel. Symtomen kan vara mycket besvärande men synen försämras inte och i många fall avklingar symtomen redan inom dagar eller veckor.

Vaglar är mycket vanliga i alla åldrar, även hos barn. Frånsett kirurgi (eller injektion med kortison - vilket sällan används i svensk behandlingstradition) saknas bevisat effektiv behandling men de flesta läker spontant inom veckor till månader. Det är många gånger bäst att avvakta så länge som ett halvår innan kirurgisk åtgärd.

Egenvård med våtvarma omslag flera gånger dagligen i tidigt skede brukar rekommenderas som ett sätt att påskynda läkning.

När ska jag söka ögonläkare?

- Om du har flera symtom utöver svullnad i ögonlocket och ömhet eller smärta.
- Om du har haft en svullnad i ögonlocket under 4 månader eller längre.